Кинетические и оптические свойства одномерных слоистых и пространственно ограниченных систем / Միաչափ շերտավոր և տարածասահմանափակ համակարգերի կինետիկ և օպտիկական հատկությունները

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Անդրեասյան, Գագիկ Մկրտիչի / Andreasyan Gagik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ
Abstract
В последнее время в связи со все возрастающими возможностями нанотехнологии по созданию низкоразмерных (с контролем размеров вплоть до одного атома) структур, стало почти что возможным создание структур с произвольными наперед заданными структурными особенностями / Ատենախոսությունը ներկայացված է բարդ կառուցվածքով օժտված միաչափ և քվազիմիաչափ համակարգերի կինետիկ և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրման խնդրին
Description
Ա.04.07 «Պինդ մարմնի Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ժ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ L. Շ. Գրիգորյան, Խ. Վ. Ներկարարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 15 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation