«Բանալի ճշմարտութեան» երկը և նրա պատմագիտական արժեքը / The manuscript "Key of truth" and its historical value

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Օհանջանյան, Աննա Մելքոնի / Ohanjanyan Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
Ուշ միջնադարի և նոր շրջանի սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրությունը, հատկապես, եթե դրանք աղանդավորական բովանդակություն ունեն, լույս են սփռում Հայաստանի արդի կրոնական իրավիճակի և մի շարք կրոնական ուղղությունների ծագման և զարգացման պատմության վրա / Диссертационная работа посвящена века "Ключ истины" и изучению армянской рукописи 18-го относящимся к ней научным гипотезам с применением комплексного анализа первоисточников и научных материалов / Current paper is devoted to the study of the Armenian manuscript of 18th century "Key of Truth", as well as to the scientific hypotheses relating to it, by means of applying complex analysis of primary sources and scientific materials
Description
Թ.00.05 «Կրոնի փիլիսոփայություն, կրոնի տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. -է. Ս. Շիրինյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հր. Մ. Բարթիկյան, Ա. Ս. Սահակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation