Համեմատություն-դարձվածային միավորները ժամանակակից հայերենում

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Ավետիսյան, Լիլիթ Նվերի / Avetisyan Lilit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Դարձվածային միավորների (ԴՄ) ձևաբանաշարահյուսական կառուցվածքի, շարահյուսական գործառույթների քննությունն ու իմաստաբանական մեկնաբանությունը դարձվածաբանության կարևորագույն հարցերից են / Диссертационная работа посвящена изучению компаративных фразеологических единиц (КФЕ) современного армянского языка, которые комплексном научном анализом представляются впервые
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Մ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Խ. Գ. Բադիկյան, Ա. Վ. Գալստյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Գրականագիտություն / Literary studies
Citation