Արդի հայ կենսագրական վեպը 1990-2015 թթ. / Modern armenian boorapmicai novel 1990-2016

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Կարախանյան, Նարինե Հարությունի / Karakhanyan Narine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Abstract
«Արդի հայ կենսագրական վեպը. 1990-2015 թթ.» վերտառությամբ ուսումնասիրությունը նվիրված է անկախության շրջանի կենսագրական վեպերին: Նրանում փորձել ենք հանգամանալից ուսումնասիրել այն կենսագրավեպերը, որոնք ստեղծվել են մայր հայրենիքում և սփյուռքում: Արդի արևելահայ և արևմտահայ-սփյուքահայ կենսագրական վեպերը դիտարկել ենք ամբողջությամբ, քանի որ հայի համար գոյություն ունի մեկ միասնական հայրենիք Հայաստանի Հանրապետություն, և մեկ լեզու՝ հայերեն, ուստիև երկու գրական լեզուներով ստեղծվող մեկ միասանական գրականություն / Предметом нашего исследования являются биографические романы, созданные на Родине и в диаспоре в период независимости. Современные восточноармянские и западноармяско-диаспорски биографические романы рассмотрели в целом, так как у армян одна общая Родина Республика Армения, один язык-армянский, и поэтому одна общая литература созданная на двух литературных языках / The subject of our study is the biographical novels of the period of independencewhich were created both in the motherland and in the Diaspora.We have observed the Biographical novels of modern Eastern Armenian,Western Armenian
Description
Ժ.01.02 «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ։ Երևան-2021 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Վ. Խաչիկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Բ. Արիստակեսյան, Մ. Հ. Հայրապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 35 էջ։
Keywords
Գրականագիտություն / Literary studies
Citation