Բառիմաստի փոխաբերացումը և փոխաբերական նշանակությունները ժամանակակից հայերենում (ըստ Էդ. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանի» տվյալների)

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Մակինյան, Անի Արմենակի / Makinyan Ani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Բառիմաստները քարացած երևույթներ չեն և ժամանակի ընթացքում, լեզվական ու արտալեզվական գործոններով պայմանավորված, բազմատեսակ փոփոխություններ են կրում, որոնք լեզվի պատմական զարգացման տարբեր փուլերում, ընդհանրություններ ունենալով հանդերձ, զգալիորեն տարբերվում են իրարից / Основными целями исследования являются: изучить метафоры и переносные значения, закрепленные и представленные не только в «Толковом словаре современного армянского языка» Э. Агаяна, но и в произведениях различных авторов, в современной армянской печати, a также в других словарях; выявить и представить причины и виды изменений, проявляющихся результате метафорических переносов; обнаружить изменения морфологических значений и корреляций, возникающих вследствие метафорических переносов; рассмотреть метафоры (переносные значения) как выразительное средство, как стилистическое явление
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 : Ատենախոսության թեման հաստատվել Է ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ա. Գալստյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Մ. Խաչատրյան, Ս. Ա. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի՝ Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation