Պետությունների տիպաբանության պատմատեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները / The historical -theoretical and methodological aspects of a typology of the states

No Thumbnail Available
Date
2017, 2018
Authors
Վասիլյան, Մհեր Ռուբենի / Vasilyan Mher
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական համալսարան
Abstract
Պետականության դրսևորման տիպերի (ձևերի) բազմազանությունը հանդիսանում է արդի տեսական-իրավական հետազոտումների ամենաբարդ հիմնախնդիրներից մեկը / Актуальность данной диссертационной работы заключается в том, чтобы уточнить не только основные циклы исторического развития армянской государственности, но и осмыслить и уточнить проблему типизации независимой армянской государственности и видение ее развития / The Relevance of this dissertation work is in specifying not only basis cycles of historical development of the armenian statehood, and to comprehend and specify a problem of typification of independent armenian statehood and vision of its development
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Հ. Սաֆարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Գ. Պետրոսյան, Հ. Զ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ակադեմիա ; Ատենախոսություն՝ 127 էջ, սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation