Օտարերկրյա ներդրումերի ներգրավման և արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային բանկերում / Foreign investments attraction and efficiency estimation issues in commercial banks of Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Սիմոնյան, Տարոն Տիգրանի / Simonyan Taron
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
ՀՀ տնտեսության բարեփոխման և արդիականացման իրականացումը դժվար է պատկերացնել առանց օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման, հատկապես այն պատճառով, որ ԽՍՀՄ փլուզման և 1990-ական թվականներին իրականացված մասնավորեցման գործընթացի արդյունքում սակավ բնական ռեսուրսներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը կորցրեց հզոր արդյունաբերական բազա և զգալիորեն հետ մնաց տեխնոլոգիական զարգացումից / Проблема оценки эффективности инвестиций стала предметом научных исследований еще во второй половине 20-го века, что обусловлено интенсификацией потока международного капитала и особенно прямых иностранных инвестиций / The problems of investments efficiency estimation became a subject of scientific research in the second half of 20th century, due to intensification of international capital flows, especially foreign direct investments
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ա. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Թավադյան, Վ. Մ. Խաչատյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 135 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation