Գոյականի և ածականի խոսքիմաստային տարարժեքությունը և նրա ուսուցումը բուհական համակարգում

No Thumbnail Available
Date
2009
Authors
Վարդանյան, Արուսյակ Ռաֆիկի / Vardanyan Arusyak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Հանրակրթության եռաստիճան համակարգի անցումը, կրթական նոր չափորոշիչների ձևավորումն ու դրա իրացման որոշակի բազայի ստեղծումը պահանջ են դնում նորովի մոտեցում ցուցաբերել մայրենի լեզվի ուսուցման նկատմամբ նաև բուհական համակարգում / Переход к трехступенчатой системе общего образования, формирование новых образовательных критериев и создание определенной базы их реализации ставят перед собой цель сформировать новый подход к процессу обучения армянскому языку в системе вуза
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» /հայոց լեզու/ մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2009 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ L. Մ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Կ. Կարապետյան, Լ. Ա. Տեր-Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation