Study of deeply virtual compton scattering process from hydrogen, deuterium and selected heavy nuclear targets at HERMES / Խորը–վիրտուալ կոմպտոնյան ցրման պրոցեսի ուսումնասիրումը ջրածնային, դեյտրոնային և ընտրված ծանր միջուկային թիրախների վրա HERMES գիտափորձի շրջանակներում

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Մարուքյան, Հրաչյա Հովհաննեսի / Marukyan Hrachya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Abstract
This dissertation is devoted to the experimental study of Deeply Virtual Compton Scattering (DVCS) process on a transversely polarized hydrogen target, unpolarized and longitudinally polarized deuterium targets and unpolarized nuclear targets / Ատենախոսությունը նվիրված է լայնական բևեռացված պրոտոնային, չբևեռացված և երկայնական բևեռացված դեյտրոնային, ինչպես նաև չբևեռացված միջուկային թիրախներից խորը վիրտուալ կոմպտոնյան ցրման (ԽՎԿՑ) պրոցեսի փորձարարական ուսումնասիրությանը / В данной работе представлены эксперимнтальные результаты по измерению азимутальных угловых асиметрий в процессах Глубоко–виртуального Комптоновского рассеяния (ГВКР) (Deeply Virtual Compton Scattering (DVCS)) электронов/позитронов на протоне, дейтроне и на более тяжелых ядрах, где виртуальный фотон, испускаемый налетающим лептоном, поглощается одним из кварков нуклона (ядра) мишени
Description
Ա.04.16 «Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԱԱԳԼ-ում (ԵրՖԻ): Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Գ. Ազնաուրյան ; Հ. Գ. Մկրտչյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Վ. Վեկսլերի և Ա. Բալդինի անվան ԲԷՖԼ, ՄՖՄԻ, Դուբնա ; Ատենախոսություն՝ 322 էջ, սեղմագիր՝ 34 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation