Հովհան Որոտնեցին՝ Արիստոտելի երկերի մեկնիչ

No Thumbnail Available
Date
1997
Authors
Մինասյան Անուշ Արամայիսի / Minasyan Anush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ
Abstract
Յուրաքանչյուր ազգ իր բնականոն զարգացման ընթացքում կարիք ունի հետադարձ քննախույզ հայացք ուղղել իր անցյալի և առաջին հերթին հոգևոր մշակույթի ու տեսական մտքի պատմության երևույթներին, վերաիմաստավորել իր ազգային տեսական, փիլիսոփայական արժեքները / Труды Иоанна Воротнеци (XIУ в) "Анализ "Категорий" Аристотеля" и "Краткое толкование книги Пэри ермениас" были созданы на основе богатейших армянских средневековых экзегетических традиций
Description
Թ 00.02. «Փիլիսոփայության պատմություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1997 ; Աշխատանքը կատարվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի «Հայոց փիլիսոփայության պատմություն» և «Հայ ազգային գիտակցության գեղագիտական դրսևորումները» գիտաթեմատիկ խմբերում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ս. Արևշատյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Ղ. Միրզոյան, Տ. Է. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի փիլիսոփայության ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation