Պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության քրեաիրավական և քրեաբանական հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում / Major criminal and forensic issues relating to the murder of the state, political or public figure in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Դավիդյան, Դավիթ Բարիսի / Davidyan David
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան, Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության քրեական քաղաքականության առաջնահերթություններիg է անձի, հասարակության և պետության անվտանգության պաշտպանությունը՝ հանցավոր ոտնձգություններից / Одной из главных первоочередностей уголовной политики Армении является защита безопасности личности, общества и государства от всякого рода преступлений / One of the major priorities of the criminal policy of Armenia is to protect the security of the individual, society and state from all kinds of crimes
Description
ԺԲ.00.05 «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016, 2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Շ. Ծաղիկյան, Ռ. Զ. Ավագյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Զ. Թադևոսյան, Ք. Ռ. Թումանյան, Ա. Հ. Գաբուզյան, Վ. Մ. Տեր-Գևորգյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր ; Ատենախոսություն՝ 132 էջ, սեղմագիր՝ 25 էջ, 28 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation