Исследование функционального состояния головного мозга с оценкой сенсомоторной и вегетативной сфер регуляции / Գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի ուսումնասիրությունը զգայաշարժողական և վեգետատիվ կարգավորման ոլորտների գնահատմամբ / Study of the functional state of brain with estimation of the sensomotor and vegetative spheres regulation

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Թումանյան, Անուշ Արզանի / Tumanyan Anusհ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Abstract
В связи с актуальностью темы целью настоящего исследования явилось комплексное изучение особенностей функционального состояния головного мозга и временной организации регуляторных механизмов сенсомоторной и вегетативной сфер регуляции в условиях умственной нагрузки с учетом возрастных особенностей испытуемых / Աշխատանքում կատարվել է գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի կոմպլեքսային հետազոտւթյուն տարբեր տարիքային խմբերի անհատների մոտ մտավոր ծանրաբեռնվածության պայմաններում, կիրառելով այնպիսի մեթոդական մոտեցումներ, որոնք հնարավորություն են տվել իրականացնել զգայաշարժողական և վեգետատիվ կարգավորման ոլորտների միաժամանակյա ուսումնասիրություն / In this work a complex study of the functional state of brain in conditions of mental load in people of different age groups was carried out, by using methods that allowed to implement simultaneous study of sensorimotor and vegetative spheres of regulation
Description
Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատեխոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Է. Թադևոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ա. Չավուշյան-Պապյան, Է. Ա. Ավետիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 146 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation