Ակտիվների և պասիվների գնահատման բարելավման հիմնախնդիրները (ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով) / Issues on improvement of the evaluation of the assets and liabilities (on the example of commercial banks in the RA)

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Ահարոնյան Սերգեյ Աշոտի / Aharonyan Sergey
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Բանկային համակարգը շուկայական տնտեսությանը բնորոշ կարևորագույն ենթակառուցվածքներից է, որում ներառված առևտրային բանկերն իրականացնելով բազմաբնույթ գործառնություններ և դրանց համահունչ տարբեր հաճախորդներից ներգրավելով դրամական միջոցներ և միաժամանակ հանդիսանալով որպես միջնորդ կապիտալի վերաբաշխման գործում, էապես բարձրացնում են արտադրության ընդհանուր արդյունավետությունը / Банковская система является одной из важнейших инфраструктур рыночной системы, включенные в нее коммерческие банки осуществляют различные функции, вовлекая денежные средства клиентов, и, одновременно являясь посредником при перераспределении капитала, значительно увеличивая общую эффективность продукции / The banking system is one of the most important integral parts of the market economy infrastructure, and the commercial banks as players of the system make various transactions: by attracting financial resources form various clients as intermediaries reallocate the attracted capital, thus increasing general efficiency of the products
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Հ. Բայադյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Բ. Սալնազարյան, Ք. Յ. Բաղդասարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation