Իրանում շրջանառվող սալմոնելաների առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը ֆենոտիպային և գենոտիպային մեթոդներով / Investigation of structural characteristics of Salmonella enterica population by phenotypic and genotypic methods in Iran

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ղադերի, Ռայնակ / Ghaderi Rainak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Ավելի քան 2500 սերոտիպ ունեցող Salmonella enterica-ն սննդի միջոցով փոխանցվող ախտածին մանրէների հայտնի տեսակներից է / Salmonella enterica, имеющая более чем 2500 серотипов, является одним из наиболее распространенных в мире болезнетворных бактерий, передающихся через пищевые продукты / Salmonella enterica is recognized as one of the major food-borne pathogens with more than 2500 serotypes worldwide
Description
ԺԶ.00.03 «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասնագիտությամբ անասնաբուժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Ս. Ավագյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ U. L. Գրիգորյան, Գ. Մ. Պետրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Անասնաբուժություն / Veterinary 
Citation