Особенности взаимодействия порфиринов с А-формой ДНК / ԴՆԹ-ի A-ձևի հետ պորֆիրինների փոխազդեցության առանձնահատկությունները / The features of the interaction of the porphyrins with A-conformation of DNA

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Ավետիսյան, Անի Արթուրի / Avetisyan Ani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
В данной работе впервые исследовалось взаимодействие с А-формой ДНК водорастворимых мезо-тетра-(4N-оксиэтилпиридил) порфирина TOEPyP4) и его Cu(II)- и Co)II)-содержащих производных CuTOEPyP4 и СоTOEPyP4), проводилось сравнение с их взаимодействием с В-формой ДНК / Ներկայացվող ատենախոսության մեջ ուսումնասիրված է բարձր կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված կատիոնային մեզո-տետրա-[4N-օքսիէթիլպիրիդիլ] պորֆիրինի (ТОЕРУР4) և նրա Cu(II)-, Co(II)-մետաղական ածանցյալների (СиТОЕРУР4 և СоТОЕРуР4) փոխազդեցության առանձնահատկությունները ԴՆԹ-ի А-ձևի հետ, ինչպես նաև իրականացվել է այդ փոխազդեցությունների համեմատական ուսումնասիրությունը В-ԴՆԹ-ի հետ / The specific features of the interaction of the cationic meso-tetra-[4Noxyethylpyridyl] porphyrin (ТОЕРУР4) and its Cu(II)- and Co(IT)-derivitives (СиТОЕРуР4 and СоТОЕРуР4) with A-conformation of DNA are presented in the dissertation
Description
Գ.00.02« Կենսաֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ե. Բ. Դալյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Թ. Կարապետյան, Ա. Պ. Անտոնյան ; Առաջատար կազմակերպություն ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոն ; Ատենախոսություն՝ 112 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation