Ավետիք Իսահակյանի գրական ժառանգության աշխարհայացքային փիլիսոփայական տեսանկյունները

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Ղաջոյան, Համլետ Գրիշայի / Ghajoyan Hamlet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Համաշխարհայնացման գործընթացը, իր բարդ ու հակասական ընթացքով, դրական ու բացասական, կանխատեսելի ու անկանխատեսելի հետևանքներով, տեսական մտքի առջև առաջադրում է նոր խնդիրներ, որոնց պատասխանները անմիջականորեն առնչվում են ինչպես մարդկության զարգացման հեռանկարների, այնպես էլ ազգերի, ազգային մշակույթների պահպանման ու զարգացման հիմնախնդրին / В диссертации впервые всесторонне исследуются и оцениваются мировоззренческое-философские аспекты литературного наследия Ав. Исаакяна.В ходе исследования диссертант предлагает и обосновывает ряд тезисов
Description
Թ.00.02 «Փիլիսոփայության պատմություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Խ. Հակոբյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ա. Սարգսյան, Ս. Գ. Սրապիոնյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation