ՀՀ նորամուծական զարգացման սոցիալական ուղղվածության կարգավորման հիմնախնդիրները / Regulatory problems of social orientation of innovative development of RA

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Բոյաջյան, Ռուզաննա Միքայելի / Boyajyan Ruzanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Ատենախոսությունը նվիրված է նորամուծական զարգացման սոցիալական ուղղվածության տեսական, մեթոդաբանական, իրավական և կազմակերպչական հիմնախնդիրների վերհանմանը և այդ խնդիրների լուծման համար հատուկ միջոցների ու մեխանիզմների կիրառմանը / Диссертация посвящена выявлению теоретических, методологических, правовых и организационных проблем социальной стороны инновационной деятельности и применения конкретных мер и механизмов для решения этих вопросов / The dissertation is devoted to the identification of the theoretical, methodological, legal and organizational problems of the social side of innovative activity and the application of specific measures and mechanisms to address these issues
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում ; Գիտական ղեկավար՝ Ծ. Ջ. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ. Ա. Նազարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան ; Սեղմագիր՝ 29 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation