ՀՀ բանկային համակարգի կայունության հիմնախնդիրները բանկերի միջազգային ինտեգրման համատեքստում / The banking system stability problems of RA under the context of international banking integration

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Մուրադյան, Արման Մաքսիմի / Muradyan Arman
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Abstract
Աշխատանքի նպատակն է վերհանել ՀՀ բանկային համակարգի առանձնահատկությունները միջազգային ինտեգրացման տեսակետից, գնահատել օտարերկրյա կապիտալով բանկերի դերն ու նշանակությունը համակարգի գործունակության և կայունության վրա, պարզաբանել ներկա փուլում ֆինանսական հոսքերի ազատականացման դրական և բացասական ազդեցությունը բանկային ոլորտի վրա և այս ու հարակից այլ հարցերի համալիր ուսումնասիրության հիման վրա ձևակերպել և առաջարկել հեղինակային լուծումներ ՀՀ բանկային համակարգի հետագա զարգացման համար / Цель данной работы - оценить влияние банков с иностранным капиталом на уровень стабильности и функционирования банковской системы PA, выявить положительные и отрицательные стороны либерализации финансовых потоков и предложить пути дальнейшего улучшения функционирования банковской системы PA / The purpose of the given work is to estimate the influence of banks with the foreign capital on a stability and functioning of the banking system of RA, to reveal positive and negative sides of liberalization of financial streams and to offer ways of the further improvement of functioning of banking system of RA
Description
Ը.00.03 «ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Վ. Գաբրիելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Լ. Ասլանյան, Ն. Ա. Սաֆարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation