Клинико-морфологические аспекты хронического эндометрита / Քրոնիկ էնդոմեարիտի կլինիկո-մորֆոլոգիական ասպեկտները / The clinic and morphologic aspects of chronic endometritis

No Thumbnail Available
Date
2000
Authors
Կանայան, Սուրեն Ալեքսանդրի /
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов женщин и том числе хронический эндометрит /XЭ/ по-прежнему остаются весьма актуальной проблемой, что обусловлено высокой частотой заболеваемости и тенденцией к ее дальнейшему росту, a также длительным, трудно поддающимся лечению течением / Հետազոտության նպատակն է քրոնիկ էնդռմետրիտի կլինիկական և մորֆոլոգիական առանձնահատկությունների որոշումը կանացի օրգանիզմի տարբեր տարիքային ժամանակահատվածներում և այդ հիվանդության մորֆոլոգիական ախտորոշման չափանիշների մշակումը / The present study's aim was the definition of clinic and morphologic pecularities of chronic endometritis (ChrE) in various age periods of female organism and elaboration of morphologic criterions for diagnosis of this disease
Description
ԺԴ.00.09 «Պաթոլոգիական անատոմիա և դատական բժշկություն» և ԺԴ.00.01 «Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա» մասնագիտություններով բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2000 ; Ատենախոսության թեման հաստատված Է ՀՀ ԱՆ պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի կենտրոնի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Ա. Բեգլարյան, Լ. Ն. Մկրտչյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Դ. Վարդազարյան, Ա. Ֆ. Դրամփյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԱՆ ազգային առողջապահության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation