Основные закономерности сдвигов кислотно-основного равновесия в полости рта при некоторых заболеваниях слизистой оболочки и общей патологии / Բերանի խոռոչում թթվահիմնային հավասարակշռության տեղաշարժերի հիմնական օրինաչափությունները լորձաթաղանթի հիվանդությունների և ընդհանուր ախտաբանության որոշ դեպքերում / The basic regularities of acid-alkalinebalance in the mouth during some diseases of oral mucosa and general pathology

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Եսայան, Լազար Կարլենի / Esayan Lazar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Начало XXI века характеризуется нарастающим ухудшением состояния здоровья взрослых, детей и подростков, что является результатом действия многих факторов / Մեր հետազոտության նպատակն է եղել հիմնավորել բերանի խոռոչում թթվահիմնային հավասարակշռության կարգավորման մոդելը նորմայում և պաթոլոգիայում համապատասխան գործընթացների և օրինաչափությունների ուսումնասիրութան հիման վրա / The ain of our investigation was the confirmation of the model of acid-alkaline balance regulation in the oral cavity in norm and pathology, based on the study of corresponding processes and regularities, as well as the developm assessment tests, based on the acid - alkaline balance in the oral cavity for early diagnostics and prevention of diseases, local homeostasis, a decisive factor in stomatological and general pathology, for prognosis and improving the efficiency of correction
Description
ԺԴ.00.12 «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների դոկտորի գիտական հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական խորհրդատու՝ Վ. Ա. Ռումյանցև ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Գ. Տատինցյան, Ա. Յ. Պողոսյան, Մ. Յ. Թունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոն ; Ատենախոսություն՝ 298 էջ, սեղմագիր՝ 37 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation