Միջմշակութային հաղորդակցության հայեցակերպը ՀՀ միջին դպրոցի անգլերենի դասագրքերում / The intercultural communication concept in English textbooks of the middle school in the RA

No Thumbnail Available
Date
2016, 2019
Authors
Նալբանդյան, Նելլի Աշոտի / Nalbandyan Nelli
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ժամանակակից դպրոցին ներկայացվող պահանջները և աշխարհաքաղաքական զարգացումների արդի ընթացքները հանրակրթությանը թելադրում են որոշ դրույթների վերանայման անհրաժեշտություն, ուսուցման նպատակների, ձևերի, եղանակների, միջոցների ընտրության հարցում նորովի մոտեցումներ ինչպես նաև նորագույն տեխնոլոգիաների բաղադրատարրերի արդյունավետ կիրառում / В процессе преподавания английского языка учебник играет незаменимую роль / The textbooks are of a great importance in the process of teaching English
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (անգլերեն լեզու) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016, 2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Մ. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Կ. Կարապետյան, Ռ. Գ. Փիլոսյան, Ն. Ե. Դալյան, Ա. Մ. Մանուկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 146 էջ, սեղմագիր՝ 22, 21 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation