Ամբրոջիո Թեզեոյի հայագիտական ժառանգությունը / Ambrogio Teseo's armenological legacy

No Thumbnail Available
Date
2000
Authors
Ստրոմայեր, Վիրջիլ Բեռնարդ / Strohmeyer Virgil
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Սույն ատենախոսությունն ընթերցողին է ներկայացնում Ամբրոջիո Թեզեոյի ու Գիյոմ Պոստելի կողմից մեջբերված ողջ հայերեն նյութը, ինչպես նաև այս հեղինակների կողմից օգտագործված հայերեն տեքստերը, որոնց անդրադարձել են Ֆրանչիսկո Ռիվոլան ու Կղեմես Գալանուսը / В этой диссертации читателю представлены все армянские материалы, цитируемые Амброджо Тезео и Гийомом Постелем, а также многие связанные с ними армянские тексты, цитируемые Франсиско Риволой и Клементисом Галанусом / This dissertation will put before the reader all of the Armenian material quoted by Ambrogio Teseo and Guillaume Postel and many of the related Armenian texts cited by Francisco Rivola and Clementis Galanus
Description
ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2000 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում ; Գիտական խորհրդատուներ՝ Գ. Բ. Ջահուկյան, Ս. Ս. Արևշատյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Ս. Հովսեփյան, Ա. Հ. Մուշեղյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի պատմության ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 37 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation