Формирование речевой компетенции учащихся начальной школы на уроках русского языка / Տարրական դպրոցի աշակերտների խոսքային իրազեկության ձևավորումը ռուսաց լեզվի դասերի ժամանակ / The development of speech awareness of primary school students during russian language classes

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Օսիպովա, Իննա Վալերիի / Osipova Inna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
Abstract
В результате обучения по данной методической системе, согласно полученным данным, младшие школьники в короткие сроки приобретают прочные навыки владения элементарной речью / Ատենախոսական ուսումնասիրության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է ուսումնասիրության թեմայի ոչ բավարար մշակված լինելով, ինչն էլ ենթադրում է առարկայի ուսումնասիրության նորացված մոդելի ստեղծում, որի նպատակը կլինի ձևավորել այն սովորողների խոսքային (հաղորդակցական) կարողությունների մարտավարության գործնական մշակման անհրաժեշտության, հայկական դպրոցների ցածր (տարրական) դասարաններում սովորողների՝ ռուսաց լեզվի նկատմամբ առավելագույն հետաքրքրություն զարգացնելու միջոցով / The relevance of the research topic is preconditioned by the insufficient development of the research topic, which implies the creation of a new model of the subject matter, the aim of which will be to develop the necessity of practical development of strategies of the communication skills of the learners through creating interest towards the russian language at primary schools
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու)» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Գ․ Գ․ Շախգամյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ն. Ի․ Տատկալո, Գ. Գ. Բարիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Հայ-ռուսական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 162 էջ, սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation