Թվային ինտեգրալ սխեմաների էներգասպառման նվազեցմանը կողմնորոշված ֆիզիկական նախագծման միջոցների մշակումը / Development of physical design means for low power digital integrated circuits

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Հախվերդյան, Տիգրան Արայիկի / Hakhverdyan Tigran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Abstract
Ինտեգրալ սխեմաների (ԻՍ) նախագծման և արտադրման գործընթացը տարեցտարի բարդանում է: Դա պայմանավորված է ԻՍ-երի նախագծմանն առաջադրվող խստացող պահանջներով, արտադրման ժամանակ նոր երևույթների առաջացմամբ, վերջիններիս լուծման համար ծախսվող միջոցներով և այլն / Процесс проектирования и изготовления интегральных схем (ИС) с каждым годом усложняется. связи с тем, что к проектированию ИС предъявляются жесткие требования, во время производства ИС возникают новые проблемы, для решения которых требуются ресурсные средства и затраты / The modern process of designing and manufacturing integrated circuits (IC) is becoming more and more complicated from year to year. This is due to strict requirements for the IC design, the appearance of new phenomena in manufacturing, the cost for their solution, and so on
Description
Ե.27.01 «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Շ. Մելիքյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ռ. Ռ. Վարդանյան, Մ. Վ. Մարկոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 158 էջ, սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation