Հայոց պատմագրքերի գիտական բնագրերի կազմութեան խնդիրներ եւ ձեռագրական աւանդոյթներ / Problems of composing scientific texts of armenian historiographers and their manuscript traditions

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Տէր-Վարդանեան, Գէորգ Հմայեակի / Ter-Vardanyan Gevorg
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Միջնադարեան հայերէն պատմագրական սկզբնաղբիւրները մեր մատենագրութեան առաւել արժէքաւոր, ամէնակարեւոր մասն են: Նրանց նկատմամբ մեր թէ ժողովրդի եւ թէ՛ գիտութեան ուշադրութիւնը եղել է մշտատեւ, ապա նաեւ՝ նրանց նկատմամբ գիտական-քննական վերաբերմունքը ձեւաւորուել է հայկական տպագրութեան դեռեւս վաղ հնատիպ շրջանում / The aim of the thesis is the codex and source studies of the series Armenian Historiographers (1904-19 and historiography works of Armenian authors of the 5th-11th centuries Lazar Parpetsi, Faustus of Byzantium, Ghevond, Artavazd, Prior of the Monastery of Yerashkhavo / Целью диссертации является кодикологическое источниковедческое исследование серии <<Армянские историограф>> (1904-1913rr.) и историографических трудов авторов V-XI веков Лазаря Парпеци, Павстоса Бюзанда, Гевонда, настоятеля Монастыря Ерашхавор Артавазда
Description
Է.00.05 «Պատմագրութիւն, աղբիւրագիտութիւն» մասնագիտութեամբ պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություններ ; Երևան-2016 ; Ատենախօսութեան թեման հաստատուել է Մաշտոցեան Մատենադարանի գիտական խորհրդում ; Պաշտօնական ընդդիմախօսներ՝ Է. Լ. Դանիէլեան, Վ. Մ. Վարդանեան, Ա. 3. Յակոբեան ; Առաջատար կազմակերպութիւն՝ Երեւանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 39 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation