Անդրկովկասյան դաշնության ստեղծումը և Հայաստանը (1921-1922թթ.)

No Thumbnail Available
Date
2002
Authors
Թադևոսյան, Արտակ Հենրիկի / Tadevosyan Artak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
ՈՒսումնասիրության գիտական նորույթն այն է, որ հայ պատմագիտության մեջ առաջին անգամ հանրագումարի է բերված Անդրկովկասյան դաշնության կազմավորման պետաիրավական հիմնահարցերի ողջ համակարգը / На основе архивных материалов и документов, исторической литературы, a также периодической печати исследуемого периода в диссертации делается попытка всесторонне и обоснованно изучить и представить историю образования и формирования Закавказской Федерации, включая правовые и юридические основы процесса
Description
է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2002 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ն.Ղազախեցյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Վիրաբյան, Յ. Լ. Հովսեփյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation