Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» երկի լեզուն և ոճը / The language and style of Stepano Orbelyan's wiork of “НIstory of Syunik”

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ավետիսյան, Անի Համլետի / Avetisyan Ani
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
XIII դարի հայ պատմագրության մեջ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում նշանավոր պատմիչ, Սյունիքի հոգևոր առաջնորդ Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» երկը / Данная диссертация посвящена исследованию языка и стиля труда историка XIII века Степаноса Орбеляна "История Сюника" / This dissertation covers the research of the language and style in the work "Нistory of Syunik" by Stepanos 0rbelyan, historian of the XIII century
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Մ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Կ. Խաչատրյան, Ն. Բ. Պողոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation