Դատական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում (համատեսական և մեթոդաբանական հիմնախնդիրներ) / Judicial policy in the Republic of Armenia (general theoretical and methodological issues)

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Ղամբարյան, Արթուր Սիրեկանի / Ghambaryan Artur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
Abstract
Բարձր դատարանների դերը հանրային կյանքում և դատական ​​քաղաքականության խնդիրները դատական ​​իշխանության տեսության կարևորագույն խնդիրներից են / Роль высших судов в общественной жизни и проблемы судебной политики являются одними из важнейших вопросов теории судебной власти / The role of high courts in public life and problems of judicial policy are one of the most important aspects of the theory of judicial power
Description
ԺԲ.00.01 «Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ո. Գ. Պետրոսյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Գ. Բ. Դանիելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երեանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 49 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation