Արժույթի փոխարինման մոդելավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում / Problems of currency substitution modeling in the RA

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Գասպարյան, Գուրգեն Աղասու / Gasparyan Gurgen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Սույն ատենախոսության նպատակն է ՀՀ-ի համար կառուցել փոքր բաց տնտեսության դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության դրամավարկային քաղաքականության մակրոմոդել, որի հիմքում ընկած է գործարար պարբերաշրջանների մոդելավորման հիմնահարցերը էնդոգեն արժույթի փոխարինման առկայության պայմաններում / Целью диссертации является построение динамической стохастической модели общего равновесия для малой открытой экономики при наличии эндогенного замещения валюты / The aim of the thesis is to build dynamic stochastic general equilibrium model for a small open economy in the presence of endogenous currency substitution
Description
Ը.00.08 «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Վ. Բաղդասարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ֆ. Առաքելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation