Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց»-ը և Աստվածաշունչը

No Thumbnail Available
Date
2001
Authors
Դանիելյան, Նորայր Էդուարդի / Danielyan Norayr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Ատենախոսության առանցքն է հայ պատմագրության հիմնադիր Մովսես Խորենացու (Vդ.) «Պատմութիւն Հայոց»-ում մշակված պատմագիտական հայեցակարգի լույսի տակ Աստվածաշնչին անդրադառնալու խնդիրը / Основной новизной данной работы является исследование степени и характера обращения Мовсеса Хоренаци в "Истории Армении" к Библии, как к одному из использованных им первоисточников, в свете его мировоззрения и научно-исследовательской концепции
Description
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2001 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ս. Սվազյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Պ. Մ. Մուրադյան, Պ. Հ. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մատենադարան՝ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 31 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation