Физиологические изменения эритропоэза в онтогенезе свине / էրիթրոպոեզի ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները խոզերի օնտոգենեզում / Physiological changes of erythropoesis in ontogenesis of pigs

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Թաթոյան, Մարինա Ռազմիկի / Tatoyan Marina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Լ․ Ա․ Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Abstract
Объем познаний в области гематологии огромен и постоянно возрастает, являясь наукой о крови, клетках крови и кроветворных органах / Հետազոտական աշխատանքը նվիրված է խոզերի օնտոգենեզում էրիթոպոեզի ուսումնասիրությանը / The research work is dedicated to the study of erythropoieses in ontogenesis of the pig
Description
Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական խորհրդատու՝ Ա. Վ. Ազնաուրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ջ․ Ս․ Սարգսյան, Ս. Ս. Դաղբաշյան, Ա. Լ. Մինասյան ; Առաջատար կազմակեպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 217 էջ, սեղմագիր՝ 40 էջ;
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation