Արարատյան հարթավայրի հողերի դեգրադացման պատճառները և պայքարի միջոցառումները / The reasons behind land degradation in Ararat valley and means of struggle against it

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Բարսեղյան, Մարինա Հայրապետի / Barseghyan Marina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Սկսած 1990-ական թվականներից Արարատյան հարթավայրում մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով (հողերի սեփականաշնորհում, հողատարածքների մասնատվածություն, ջրհան կայանների ու կոլեկտորադրենաժային համակարգերի անսարքինություն) խախտվել է հողերի բնական` մելիորատիվ-էկոլոգիական հավասարակշռությունը / Начиная с 90-х годов в Араратской долине по ряду объективных и субъективных причин (приватизация земель, раздробление земельных угодий неисправные помповые станции и коллектородренажные системы) нарушился природный мелиоративный экологический баланс земель, произошло вторичное засоление и солонцевание как бурых луговых, так и мелиорированных в прошлом солонцов солончаков / Since 90s the natural ameliorative ecological balance of lands in Ararat valley was violated because of a number of objective and subjective reasons (land privatization, small size of land plots, pumping stations and malfunctioning of collector-drainage system)
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է. Հ .Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոնի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ղ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ ` Ս. Վ. Սահակյան, Մ.Պ. Ավագյան ; Առաջատար կազմակերպություն ` Ակադեմիկ Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 175 էջ, սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation