Исследования в области технологически моделируемых реакций функционализации азолов и изучение свойств полученных соединений / Հետազոտություններ ազոլների ֆունկցիոնալացման տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների բնագավառում և ստացված միացությունների հատկությունների ուսումնասիրում / Research of technologically modulating functionalization reactions of azoles and investigations of properties of the obtained compounds

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Աթթարյան, Հովհաննես Սարգսի / Attaryan Hovhannes
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Предложен простой и технически доступный метод получения N-винильных, N-бутадиенильных и виниловых эфиров пиразольного ряда в условиях межфазного катализа / Ուսումնասիրվել են վերոհիշյալ վերջնանյութերից N վինիլ- և N-բութադիե նիլպիրազոլների սինթեզի եղանակները և ստացված մոնոմերների համա- և հոմոպոլիմերման օրինաչափությունները / The methods of synthesis of N-vinyl and N-butadienyI pyrazoles from the above mentioned compounds have been investigated
Description
Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» և Բ.00.06 «Բարձրամոլեկուլային միացություններ» մասնագիտություններով քիմիական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի օրգանական քիմիայի ինստիտուտում ; Գիտական խորհրդատու՝ Գ. Վ. Հասրաթյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Գ. Գրիգորյան, Գ. Գ. Թոքմաջյան, Ա. Ս. Առաքելյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 42 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation