Հայաստան: Երկրագիտական- հայագիտական տարեգիրք: Գրականության մատենագիտական ցանկ 1963 = Армения: Краеведческо-арменоведческий ежегодник: Библиографический указатель литературы 1963

No Thumbnail Available
Date
1965
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՍՍՌ Ալ. Մյասնիկյանի անվան պետական ռեսպուբլիկական գրադարան ; ՀՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի ֆունդամենտալ գրադարան ; Տեղեկատու-մատենագիտական բաժին
Abstract
Երկրագիտական-հայագիտական մատենագիտական ցանկ։ Ծանոթագր․՝ Շապիկին վերնագիրը նաև՝ Հայաստան 1963։ Գրականության մատենագիտկան ցանկ
Description
Խմբ.՝Արամ Բաբայան ; Տեխ. խմբ.՝ Հ. Մարտիրոսյան.-Երևան,1965.- 470 էջ:
Keywords
Գրադարանագիտություն, մատենագիտություն և արխիվավարություն
Citation