Արարատյան հարթավայրի ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարների հիմնավորումը շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման պայմանով / Justification of useful subterranean water resources of the Ararat nalley adjusted for the environment ecological balance preservation

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Ղևոնդյան, Հայկ Սերգեյի / Ghevondyan Hayk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության և մասնավորապես Արարատյան հարթավայրի համար ոռոգելի հողատարածքների, աղակալված և գերխոնավ հողերի, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնավորումները ունեն կարևոր նշանակություն տնտեսությունների զարգացման գործում / В развитии хозяйств важное значение имеют обоснования рационального использования орошаемых земельных участков, засоленных и сверхвлажных земель, a также водных ресурсов Республики Армения, в частности, Араратской долины (равнины) / In the development of the farmsteads the great importance belongs to the justifications of rational use of irrigated plots, saline and waterlogged lands, as well as of water resources of the Republic of Armenia. partially of the Ararat valley
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտություններ թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից ; Գիտական ղեկավար՝ Ս. Մ. Ղազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Հ. Խաչատրյան, Գ. Ա. Ալոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation