Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում / Linguo-stylistic devices of satire in Yervand Otyan's prose

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Սարգսյան, Լիանա Սամվելի / Sargsyan Liana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Վերջին տասնամյակներում հայ ոճագիտության մեջ զգալի տեղ է հատկացվում ոճական հարցերի և հատկապես գրողների երկերի լեզվաոճական յուրահատկությունների քննությանը / О богатом художественном наследии выдающегося писателя-сатирика ХХ века Ерванда Отяна написано множество ценных исследований / There has been a lot of scientific research done into Yervand Otyan's literary legacy
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Յ. Ս. Ավետիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Կ Խաչատրյան, Ա. Ս. Աբրահամյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation