Вопросы сходимости и единственности рядов по некоторым ортонормированным сплайн системам / Զուգամիտության և միակության հարցեր որոշ օրթոնորմավորված սպլայն համակարգերով շարքերի համար

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Մարտիրոսյան, Անուշ Սամվելի / Martirosyan Anush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Диссертация посвящена исследованию ортогональных рядов по общей системе Франклина, системе Стромберга и некоторым всплеск системам / Քվազիերկուական և ուժեղ ռեգուլյար տրոհումներին համապատասխան Ֆրանկլինի ընդհանրացված համակարգով շարքերի համար ապացուցվել է, որ պելիի ֆունկցիան ունի թույլ տիպ / For series by general Franklin system corresponding to quasi-dyadic and strongly regular partitions it is proved that paley operator is of weak type
Description
Ա.01.01 «Մաթեմատիկական անալիզ» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Գևորգյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ու. Գոգինավա, Մ. Պողոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 15 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation