Հայաստանի տնտեսական լրագրությունը. համեմատական վերլուծություն և հեռանկարներ / Business journalism in Armenia: comparative analysis and perspectives

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Հարությունյան, Ռուբեն Լևոնի / Harutyunyan Ruben
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Սույն ատենախոսությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական լրագրության կայացման, զարգացման և ներկայիս իրավիճակի հետազոտությանը, որն ընդգրկում է 1991-2012թթ. ժամանակահատվածը: Աշխատության մեջ փորձ է արվել ուսումնասիրել ՀՀ տնտեսական ուղղվածությամբ լրատվամիջոցների որպես շուկայական ենթակառուցվածքի կայացման և զարգացման շրջափուլերը, և գնահատել դրանց դերը երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքում / Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию становления, развития и нынешнего состояния деловой журналистики независимой Армении, которое охватывает хронологический период с 1991 по 2012 гг. / This thesis is devoted to the study of the emergence, development and current state of business journalism in independent Armenia, which covers the chronological period from 1991 to 2012
Description
Ժ.01.06 «Ժուռնալիստիկա» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Մ. Հովսեփյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Լ. Ա. Ալոյան, Ա. Ա. Աբրահամյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Ժուռնալիստիկա / Journalism
Citation