Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում / Socio-cultural issues of labour migration in the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Գալստյան, Միհրան Վարդգեսի / Galstyan Mihran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Abstract
XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբին աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների, հաղորդակցության տեխնոլոգիաների զարգացման, տնտեսության համաշխարհայնացման պատերազմների, ներգաղթի մոդելում տեղի ունեցող փոփոխությունների հետևանքով բնակչության միջպետական տեղաշարժերը ողջ աշխարհում ընդգրկել են մեծ մասշտաբներ՝ ներառելով բազում էթնիկ հանրույթներ և հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներ / Основная цель диссертации-выяснение на основе сравнительного анализа результатов этносоциологических исследований и полевых этнографических материалов советского и постсоветского периодов этнокультурных и социальных изменений, которые оказывает трудовая миграция из Армении на мигрантов, их семьи, этнос и общество / The main aim of the dissertation is to explore the ethno-cultural and social transformations and consequences of labour migration on the level of migrants, their families, the ethnos as well as society
Description
Է.00.04 «Ազգագրություն» պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Գ. Մինասյան, Ս. Ս. Մկրտչյան, Ռ. Ս. Կարապետյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության թանգարան ; Ատենախոսություն՝ 324 էջ, սեղմագիր՝ 38 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation