Դատական իշխանության անկախության սկզբունքի սահմանադրաիրավական ասպեկտները / The constitutional and legal aspects of independence principle ofjudicial power

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Դալլաքյան, Երվանդ Վիկտորի / Dallakyan Ervand
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով և 1995 թվականի Սահմանադրությամբ պետության սահմանադրաիրավական կառուցվածքի արմատական փոփոխությունն անցյալ դարավերջին հանգեցրեց պետական իշխանության մի նոր մոդելի առաջացմանը, որը հիմնված էր օրենսդիր, գործադիր ու դատական իշխանությունների բաժանման և իշխանության այդ մարմինների ինքնուրույնության ու անկախության սկզբունքների վրա: Սահմանադրական այդ կարևորագույն բարեփոխումն էլ կանխորոշեց Հայաստանի Հանրապետության դատարանի՝ որպես պետական անկախ և ինքնուրույն մարմնի զարգացումը / Кандидатская диссертация посвящена основным вопросам конституционно-правовых принципов независимости судебной власти. Актуальность темы обусловлена требованиями науки конституционного права и необходимостью развития государственно-правовой системы / The candidate 's thesis is devoted to the main issues of constitutional and legal aspects of independence principle of judicial power
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք-սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Պետական կառավարման ակադեմիայում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Հ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Մ. Բադիրյան, Ս. Ղ. Քրմոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation