Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգների գործառույթներն ավագ դպրոցականների հոգեշտկման և հոգեկարգավորման գործընթացում

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Ավանեսյան, Արմինե Մարտինի / Avanesyan Armine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգային (ՍՀԹ) մեթոդների վերաբերյալ տեսափորձարարական հետազոտություններում վերլուծվում և քննարկվում են դրանց բովանդակության, կազմակերպման ձևերի, պայմանների, անձնային աճի և թրեյնինգային խմբի արդյունավետ զարգացման հնարավորությունները / В теоретических и практических исследованиях методов социально психологических тренингов /СПТ/ анализируется и обсуждается их содержание, виды организации, условия, вопросы личностного роста и возможности эффективности развития / In the theoretical experimental research on Social-psychological Training methods (A. Vidai, I. Vachkov, L. Petrovskaya, T. Morozova, N. Sidarenko, G. Monina and etc.) the opportunities of contents, organizational forms, conditions, personal growth and efficiency of development of these methods are discussed and analyzed
Description
ԺԹ.00.03 «Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, տարիքային, մանկավարժական, խմբային գործունեության)» մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ս. Կարապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Հ. Մարգարյան, Լ. Հ. Պետրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Հոգեբանական գիտություններ / Psychology
Citation