Լեռնային շրջանների լանդշաֆտային պլանավորման սկզբունքները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով) Principles of landscape planning (on the RA Aragatsotn in mountainous regions marz example)

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Խաչատրյան, Սուսաննա Ժուլվերնի / Khachatryan Susanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
20-րդ դարի երկրորդ կեսից մարդածին ծանրաբեռնվածության հարաճուն մեծացման հետևանքով բնատարածքային համալիրները, արագ դեգրադացվելով, կորցնում են իրենց տնտեսական ներուժը` այդպիսով խարխլելով հասարակության զարգացման նյութական հիմքերը: Պահանջվում են բնօգտագործման կազմակերպման նոր, առաջադեմ մոտեցումներ: Դրանցից մեկը «լանդշաֆտային պլանավորումն» (ԼՊ), որը մի քանի տասնյակ տարի լայնորեն կիրառվում է եվրոպական բազմաթիվ երկրներում: 2007թ.-ից լանդշաֆտային պլանավորումը պաշտոնապես ամրագրվել է ՀՀ տարածքային պլանավորման փաստաթղթերում, ինչը խոսում է գործնական բնագավառում նրա արդիականության մասին / Европейская модель ландшафтного планирования (ЛП) является общепризнанной моделью алгоритма улучшения окружающей среды, в основе которого лежит усовер- шенствование территориальной организации общества. Такой подход к природопользованию получил статус закона во многих странах, в том числе и в Армении с 2007г / The European model of landscape planning is considered to be a universally acknowledged algorithm-experiment in the management of the natural environment by means of improving societal organization. Natural resource usage approached in this way has a legal status in many countries, whereas in the Republic of Armenia itwas legalized in 2007
Description
ԻԴ.04.01 «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ս. Մկրտչյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. 3. Սայադյան, Լ. Մ. Մարտիրոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԳԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation