Սպին-ուղեծրային փոխազդեցության առանձնահատկությունները կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում / Pecularities of Spin-Orbital interaction In semikonductor nanostructures

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Վարդանյան, Կարեն Արշակի / Vardanyan Karen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Նանոտեխնոլոգիաների դերը կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների ֆիզիկայում դժվար է գերագնահատել: Նանոմասշտաբային համակարգերի նախագծմամբ և ստեղծմամբ չափային քվանտամեխանիկական երևույթների տեսական և փորձարարական ուսումնասիրումը դարձել է բացառիկ կարևոր՝ առաջադրելով նոր պահանջներ առևտրային էլեկտրոնիկայի հաջորդ սերնդի սարքերի փորձարարական բնութագրերին / Диссертация посвящена теоретическому исследованию влияния электрон-фононного и спин -орбитального (Рашба, Дрессельхаус) взаимодействий на некоторые характеристики электронной и фононной подсистем в полупроводниковых квантовых структурах / The dissertation is devoted to the theoretical studies of the influences of electron-phonon and spinorbit (Rashba, Dresselhaus) interactions on certain characteristics of the electronit and phonon subsystems in semiconductor quantum structures
Description
Ա.04.07 «Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Կիրակոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Ղազարյան, Դ. Բադալյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ ; Ատենախոսություն՝ 110 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation