Ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Անանյան, Դավիթ Սանասարի / Ananyan David
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Հետազոտության հիմնական նպատակն է՝ ներկայացնել շահութահարկի հաշվարկման առումով ֆինանսական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրական ակտերով սահմանված դրույթների և հարկային օրենսդրության դրույթների միջև առկա մշտական, ժամանակավոր, ինչպես նաև պայմանական տարբերությունները, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրությամբ և նորմատիվ ակտերով սահմանված և կիրառելի սկզբունքների և կանոնների հարկային տեսանկյունից կիրառման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրանց՝ հարկային հաշվառման քաղաքականության մեջ ներառելու մեթոդաբանությունը, ներկայացնել ռեզիդենտների շահութահարկի հաշվարկման օրենսդրության բարեփոխումների անհրաժեշտությունն ու հիմնական ուղղությունները և ներկայացնել հարկահավաքման գործընթացում օբյեկտիվ վարչարարւթյան կիրառման անհրաժեշտությունն ու հիմնական ուղղությունները / В исследовании представлены постоянные, временные и условные различия с точки зрения подсчета налога на прибыль, имеющиеся между нормами, установленными законодательством, регулирующим финансовый учет и нормами налогового законодательства, a также необходимость и направления постепенного устранения различий, необходимость и основные направления реформы законодательства, регулирующего проблемы подсчета налога на прибыль резидентов
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Խ. Մարկոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Գ. Մանասյան, Գ. Ռ. Արզումանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation