Բազմամյա տնկարկների հողաշինարարական կազմակերպման մեթոդների կատարելագործումը նախալեռնային գոտու պայմաններում / Methods of land management organization improvement in conditions of pre-mountain zone summary

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Մեջլումյան, Դավիթ Վարդանի / Mejlumyan Davit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Պտղաբուծության և խաղողագործության զարգացումը Հայաստանում ունի հազարամյակների պատմություն, սակայն իր կտրուկ զարգացումն է ապրել վերջին 100 տարում, երբ Արարատյան գոգահովտում ոռոգման համակարգերի կառուցման և վերակառուցման լայնածավալ աշխատանքների արդյունքում հնարավորություն ստեղծվեց ընդլայնել այգիների տարածքները և բարձրացնել պտղատու և խաղողի այգիների բերքատվությունը / Организация земелеустройства участков, отбор соответственных участков, повышение эффективности процесса выделения земельных участков, научно-обоснованная разработка мелиоративных и культурно-технических мероприятий, а также их внедрение в производство остаются основными задачами землеустройства многолетних насаждений / Organization of land management in areas, the choice of the purposeful areas, improving the efficiency of the process of land plots allocation, science-based elaboration of land reclamation, cultural and technical activities, as well as their introduction into production remain the main objectives of land tenure of the perennial plantations
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Մ. Եղիազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Վ. Սահակյան, Ա. Ռ. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 159 էջ, սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation