Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտա-էկոլոգիական գնահատումը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով (ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքի օրինակով) / A landscape-ecological assessment of mountain ecosystems applying geographical information system (on the example of the territory of Syunik marz, RA)

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Մուրադյան, Վահագն Սոսի / Muradyan Vahagn
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Մարդ-բնություն փոխհարաբերության ժամանակակից պայմաններում տարածաշրջանային լանդշաֆտա-էկոլոգիական հետազոտություններն աշխարհում ձեռք են բերել մեծ հրատապություն, քանի որ դրանք ապահովում են շրջակա միջավայրի արդյունավետ պահպանություն ու բնառեսուրսային ներուժի ռացիոնալ օգտագործում, որոնք հանդիսանում են կայուն զարգացման համար կարևորագույն գործոններ / Работа посвящена комплексной оценке ландшафтно-экологической ситуации в Сюниксом марзе / The work is focused on a complex assessment of landscape-ecological status of Syunik marz
Description
ԻԴ.03.01 «Ֆիզիկական աշխարհագրություն, գեոմորֆոլոգիա, օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Խոյեցյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ռ. Բոյնագրյան, Պ. Գ. Դավթյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation