Հաճախությունների ԳԲՀ և տերահերցային տիրույթների բազմամոդ երկկապ էլեկտրադինամիկական կառուցվածքների ուսումնասիրումը և կիրառումը / Study and application of two-coupled multimode electrodynamic structures in THz and microwave wavebands

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Պողոսյան, Տիգրան Նուբարի / Poghosyan Tigran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ներկայումս արդիական խնդիր է Էլեկտրամագնիսական սպեկտրի գերբարձր հաճախային (ԳԲՀ) և տերահերցային (ՏՀց) տիրույթներում մեծ արդյունավետությամբ ալիքատարային հանգույցների մշակումը և կիրառումը / Основной проблемой при создании сверхширокополосных устройств ТГц СВЧ диапазонов длин и волн на основе традиционных волноведущих структур является присущая им значительная дисперсия / The main problem in creating ultra-wideband devices in THz and microwave wavebands based on traditional waveguide structures, is their significant dispersion
Description
Ա․04․03 «Ռադիոֆիզիկա» մասնագիտությամբ ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա․ Ա․ Հախումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Խ․ Վ․ Ներկարարյան, Մ․ Ց․ Այվազյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ ; Ատենախոսություն՝ 91 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation