Լեռնային ռելիեֆի ժամանակակից դինամիկայի գնահատման և կանխատեսման քարտեզագրական հիմնավորումները (ՀՀ տարածքի օրինակով)

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Կարապետյան, Գևորգ Մելքոնի / Karapetyan Gevorg
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության լեռնային տարածքի բազմազան բնական պայմանները, այնտեղ տեղի ունեցող ժամանակակից ներծին և արտածին բացասական պրոցեսները և երևույթները առաջ են քաշում արտադրության կազմակերպման և արտադրողական ուժերի տեղաբաշխման նորանոր խնդիրներ / Использование природных богатств нашей республики в различных целях без нанесения определенного ущерба окружающей среде практически невозможно
Description
ԻԴ.00.19 «Ֆիզիկական աշխարհագրություն, կենսաաշխարհագրություն, հողերի աշխարհագրություն և լանդշաֆտների երկրաքիմիա» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Դ. Ա. Պողոսյան, Ա. Գ. Բեգլարյան, Գ. Պ. Սիմոնյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն» ՊՈԱԿ ; Սեղմագիր՝ 54 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation