Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը հարավկովկասյան աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումների համատեքստում

No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Ղևոնդյան, Ալեն Գուրգենի / Ghevondyan Alen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Միջպետական փոխհարաբերությունների ինչպես նախորդ, այնպես էլ ժամանակակից փուլերում լայն կիրառում է ստացել պետական քաղաքականության նպատակամղվածությունն ու բովանդակային խտությունը բնութագրող ազգային շահ երևույթը, որն իր մեջ հանրագումարում է ազգի՝ որպես միացյալ սոցիալական օրգանիզմի գործառնման և պետության՝ որպես ազգի ինքնիշխանության բարձրագույն դրսևորման, գոյատևման և զարգացման պահանջմունքերը / Начиная со средневековья, национальный интерес являлся основным детерминантом государственной и в частности внешней политики, в основе которых лежали приоритеты обеспечения безопасности государства
Description
ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2007 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Հ. Մանուչարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Խաչատրյան, Խ. Գալստյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation