Ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանությունների քրեաիրավական բնութագիրը, տեսակները և որակման առանձնահատկությունները (տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ)

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Թամազյան, Արամ Արծվի / Tamazyan Aram
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Abstract
Հետազոտության նպատակն է՝ ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանությունների քրեաիրավական հիմնախնդիրների բազմակողմանի և համակարգված վերլուծությունը և դրա հիման վրա քրեական օրենսդրության կատարելագործմանը միտված առաջարկությունների մշակումը / Диссертация посвящена актуальным проблемам борьбы с преступностью, в частности преступлениям против жизни (вопросы квалификации убийств при отягчающих обстоятельствах)
Description
ԺԲ.00.05 «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Զ. Ավագյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ավետիսյան, Մ. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 31 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation